Uw veiligheid, Onze zorg!

VISIE & MISSIE

Visie

Door goed te luisteren naar onze opdrachtgevers, komen wij tot een uniek pakket, waarbij de mensen en middelen afgestemd zijn op de vraag. Hiervoor toetsen wij constant de kritieke succesfactoren zowel intern, als binnen het werkgebied. Wij vinden het belangrijk transparant te zijn naar onze klanten, medewerkers en partners en bereiken hierbij een grote mate van professionaliteit en waarborgen de kwaliteit van ons product. Wij willen met een leidende positie binnen de branche pionieren binnen de kaders van beveiliging en integriteit. Daarom zijn wij constant op zoek naar ontwikkelingen die bijdragen aan een professioneel product. Door de inmiddels opgedane ervaringen, kunnen wij een goede afweging maken welke innoverende middelen wij inzetten bij welke opdracht.

Medewerkers dragen de organisatie en wij zijn van mening dat iedere medewerker bijdraagt aan de uitstraling van de organisatie. Daarom is een investering in medewerkers een investering in de organisatie. Wij brengen op een creatieve, maar professionele wijze medewerkers samen met de middelen. Onze dienstverlening optimaliseren wij naar de huidige- en toekomstige vraag, daarom blijven wij constant toetsen, aanpassen waar nodig en een gesprekspartner voor onze opdrachtgever.

Missie

Het beveiligen van personen, objecten, goederen en processen. Wij willen het algemeen geldende beveiligingsimago op Curaçao verbeteren en ons onderscheiden binnen de beveiligingsbranche. Dit bereiken wij door een constante kwaliteit te leveren door middel van het inzetten van goed opgeleide en capabele medewerkers en hoogwaardige hulpmiddelen. Wij blijven ons ontwikkelen om maximaal te voorzien in de behoeften en wensen van onze opdrachtgevers ten aanzien van kwaliteit, capaciteit en flexibiliteit. De organisatie acht het van groot belang dat de medewerkers continu op de hoogte zijn van de ontwikkelingen binnen de beveiligingsbranche. De diversiteit van aangeboden diensten hebben allemaal een gemeenschappelijke basis: de deskundige combinatie van professionaliteit, klantgerichtheid, vertrouwen, daadkracht, flexibiliteit, transparantie en integriteit.
Daarbij vinden wij dat transparantie en integriteit kernwaarden zijn van onze organisatie. Met bovenstaande voorzien wij op een flexibele wijze in de behoefte van de medewerkers en de wensen van onze opdrachtgevers.

Historie

Securitas Antias B.V. is opgericht in 1982 door de heer mr. A.E. Kibbelaar en is uitgegroeid tot het grootste beveiligingsbedrijf van Curaçao. Het management bestaat uit Guido en Jeroen Kibbelaar, respectievelijk Algemeen Directeur en Financieel Directeur en Paul de Kloet Operationeel Directeur. Securitas Curaçao is samen met zusterbedrijf Impacto, uitgegroeid tot een stabiele, professionele organisatie, en de grootste aanbieder van Beveiligingsdiensten, HR- en Facilitaire Services te Curaçao.

 

Medewerkers dragen de organisatie en wij zijn van mening dat iedere medewerker bijdraagt aan de uitstraling van de organisatie. Daarom is een investering in medewerkers een investering in de organisatie. Wij brengen op een creatieve, maar professionele manier medewerkers samen met de middelen. Onze dienstverlening optimaliseren wij naar de huidige- en toekomstige vraag, daarom blijven wij constant toetsen, aanpassen waar nodig en een gesprekspartner voor onze opdrachtgever.

Securitas vindt het belangrijk om uw mening te weten over onze producten en diensten. Heeft u suggesties of opmerkingen, laat het ons weten.